اداره فارغ التحصیلان

با توجه به تأسیس واحد رودهن در سال 1362 اولین دانش آموختگان دوره کاردانی این واحد در سال 1365 داشته است. 
اداره فارغ التحصیلان پس از دریافت و بررسی کارنامه و پرونده دانشجویان از اداره آموزش نسبت به صدور گواهی موقت و دانشنامه های آنان اقدام می کند.


وظایف اداره فارغ التحصیلان:
 بررسی کارنامه های ارسالی از اداره امتحانات
 
 دریافت مدارک لازم طبق بخشنامه همراه تسویه حساب برای صدور گواهینامه موقت
 
 تایپ گواهینامه موقت والصاق عکس و چک نهایی و چسباندن عکس که پس از آماده شدن توسط 
 •  واحد تأیید می شود و به امضای معاونت محترم دانشجویی و ریاست محترم واحد می رسد .
 •  
   تهیه دانشنامه تایپ و الصاق عکس و وارد کردن در CD اطلاعات جهت ارسال به سازمان جهت تأیید نهایی
 •  
   معرفی فارغ التحصیلان مشمولین به حوزه نظام وظیفه و دریافت مدارک و صدور مدرک قبل از دریافت
 •  
   کارت پایان خدمت 
 •  
   صدور ریز نمرات جهت ترجمه برای وزارت امور خارجه 
 •  
   پاسخ دهی به نامه های ادارات مختلف اعم از تأییدیه و ریز نمرات 
 •  
   انجام جشن فارغ التحصیلان برابر فارغ التحصیلان هرسال و ارسال دعوت نامه 
 •  
   دریافت و تحویل مدرک موقت و دانشنامه 
 •  
   ارسال صورتجلسه تصرف گواهی موقت و دانشنامه هرماهه به سازمان مرکزی
 •  
    ثبت دانشنامه در دفاتر مخصوص جهت تحویل به فارغ التحصیلان 
 • تهیه آمار فارغ التحصیلان به تفکیک از بدو تأسیس تا به امروز
 • معرفی دانش آنوختگان رشته روانشناسی بالینی به طرح
 • صدور مدارک مرکز سماء سایر واحدها طبق معرفی نامه سازمان

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی :
1-گواهینامه موقت :
در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی و...) و مراجعه به قسمت تحویل مدارک اداره فارغ التحصیلان واحد درساعات اداری جهت دریافت گواهینامه موقت خود اقدام نمایید.
2- دانشنامه :
در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و اصل کارت شناسایی معتبر(شناسنامه، کارت ملی و...) با مراجعه به قسمت تحویل مدارک اداره فارغ التحصیلان واحد درساعات اداری جهت دریافت دانشنامه خود اقدام نمایید.
3- ریزنمرات :
در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی و...) با مراجعه به قسمت تحویل مدارک اداره فارغ التحصیلان واحد در ساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمایید. لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه، در صورت درخواست فارغ التحصیل و پرداخت هزینه مربوطه (7000 تومان) با دانشنامه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت  یا دانشنامه به دانشکده مربوطه مراجعه فرمایید.

توجه :
باستناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ التحصیل و یا کسانیکه از فارغ التحصیل وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.