معرفی معاونت آموزشی

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی : فاطمی پور

تاریخ تولد:1345/1/1

سمت: معاونت آموزش

جهت مشاهده رزومه اینجا را کلیک نمایید.