معرفی مدیر کل آموزش

         

 

                                          نام:  حسین

                                                            نام  خانوادگی: شریعتی

                                                           تاریخ تولد:1352/11/3 

                                                          سمت:  مدیرکل آموزش        

                                                    

                                        جهت مشاهده رزومه  اینجا را کلیک نمایید.